🌐 Немски Български

 
Според Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) тези дати в годината имат следното значение:
01.01. – ФИЗИЧЕСКАТА нова година
22.03. – ДУХОВНАТА нова година 

19.08. – БОЖЕСТВЕНАТА нова година

От 22.03. – ДУХОВНАТА нова година се започва с практикуването на ПАНЕВРИТМИЯТА на открито.
Земята започва да излъчва спецялни енергии.
ПАНЕВРИТМИЯТА се изпълнява от 22.03. до 22.09. 

–––––––––––
Video + Blog – YouTube ➡️ https://www.youtube.com/watch?v=9WfaGMIaOno&list=PLVYurGJi_VFGnKWB27jQwEoItQEfTLlPT&index=21🎥
19.08.- Divine new year ⭐Божествена нова година|Peter DEUNOV|Петър ДЪНОВ| WeisseBruderschaft | BG DE EN
Subtitles/субтитри/Untertitel

Bild + Blog – Instagram ➡️ https://www.instagram.com/p/B6gAhUiIPXU/
PANEURHYTHMY (Bulgarian 🇧🇬: ПАНЕВРИТМИЯ) 
📍3. Kidney Lake,
The Seven RILA Lakes, Bulgaria 🇧🇬📍2282 m asl 21.08.2019.

 
Video + Blog – YouTube ➡️ 19.08.- Divine new year ⭐Божествена нова година | Peter DEUNOV | Петър ДЪНОВ | WeisseBruderschaft | BG DE EN | Subtitles/субтитри/Untertitel