🌐 Немски Български

Eнергиен триъгълник ️🔺️: Белинташ, Караджов камък и Кръстова гора в Родопи, България 🇧🇬

Енергийният триъгълник 🔺️ се състои от 3 върха в планината Родопи в България, който се
намират на приблизително еднаква надморска височина (1220-1450м).

 1. Белинташ –
  📍1225 м надморска височина
  Тракийско светилище
 2. Караджов камък –
  📍1448 м надморска височина
  от новата каменна ера и по-късно е използвано
  от траките
 3. Кръстова гора –
  📍1413 м надморска височина
  свято място
  на планинския връх – Кръстов връх

Всеки от върховете на енергийният триъгълник 🔺символизира съответно:

1. Белинташ – знание и мъдрост
2. Караджов камък – сила
3. Кръстова гора – любов

Твоя Валя
Аз съм българка


3 видеа 🎥 за всеки един от 3-те върхове от енергийният триъгълник 🔺
със субтитри на български, немски и английски език (BG DE EN), може да видите, тук
в следната плейлиста в Ютюб, както и по-доло по отделно:
(При гледане на плейлистата в Ютюб 3-те видеа 🎥 течат удобно и автоматично едно след друго.)

🎥 Playlist – YouTube ➡️ Energy Triangle 🔺️: Belintash, Karadzhov Kamak & Krastova Gora in the Rhodopes, Bulgaria 🇧🇬_Енергиен триъгълник 🔺️: Белинташ, Караджов камък и Кръстова гора в Родопите, България 🇧🇬 _DE BG EN 

🎥 Video – YouTube ➡️ 1. BELINTASH -part of the energy triangle🔺️: Belintash, Karadzhov Kamak & Krastova Gora | BG DE EN

🎥 Video – YouTube ➡️ 2. KARADZHOV KAMAK -part of the energy triangle🔺️: Belintash, Karadzhov Kamak & Krastova Gora | BG DE EN

🎥 Video – YouTube ➡️ 3. KRASTOVA GORA -part of the energy triangle🔺️: Belintash, Karadzhov Kamak & Krastova Gora | BG DE EN

Продукти от енергийния триъгълник: