Kovachevitsa – roofs of stone slabs called „tikli“ – sunset

300,00 700,00 

Kovachevitsa

Код: Няма Категории: , , , , Етикет:

Описание

🌐 Немски Български Английски

Kovachevitsa – roofs of stone slabs called „tikli“

Kovachevitsa – architectural RESERVE

《warm and safety》View from the veranda of a Bulgarian 🇧🇬 Revival house 📍Kovachevitsa village, Rhodopes ⛰ mountain, Sunset ☀️ 2019

Due to its typical architecture, in 1977 the village of KOVACHEVITSA was declared a
historical and architectural RESERVE.
The roofs of all the houses in the village are made of stone slabs called „tikli“
Typical roof material of a Bulgarian 🇧🇬 Revival house.
The characteristic two-storey and three-storey houses with upper floors were built in the 18th century., during the Bulgarian 🇧🇬 Revival (18th – 19th centuries). The Bulgarian Revival was a period of national liberation movement
of the Bulgarian people from the Ottoman Empire.
It began in the 18th century and lasted more than a century
until the Liberation of Bulgaria 🇧🇬 in 1878.

Yours Valya
I am Bulgarian

––––––––––––––––-
《топлина и сигурност》 Изглед от чардака на българска 🇧🇬 възрожденска къща 📍с. Ковачевица, Родопи ⛰, Залез ☀️ 2019

Заради типичната си архитектура през 1977 г. село КОВАЧЕВИЦА е обявено за
исторически и архитектурен РЕЗЕРВАТ.
Покривите на всички къщи в селото са направени от каменни плочи, наречени „тикли“.
Типичен материал на покрив на българска 🇧🇬 възрожденска къща.
Характерните двуетажни и триетажни къщи с издадени горни етажи са построени през XVIII век.,
по време на българското 🇧🇬 Възраждане (XVIII – XIX век). Българското възраждане е период на националноосвободително движение на българския народ от Османската империя.
То започва през XVIII век и продължава повече от столетие до Освобождението на България 🇧🇬 през 1878.

Ваша Валя
Аз съм българка

Допълнителна информация

Подбор

Fotopapier 20 x 30 cm, Fotopapier 30 x 45 cm, Fotopapier 60 x 90 cm