🌐 Немски Български

Духовни Учители: ⚪ Петър ДЪНОВ (Беинса ДУНО), ⚪ ОМРААМ Микаел Айванов, ⚪ ХРИСТОС и Христовото съзнание,... ⚪ ЕЛЕАЗАР Хараш; ⚪ 24-те СТАРЦИ, ⚪ БОГОМИЛИТЕ,...

* Тази публикация се обновява непрекъснато. Гледай за нови допълнения.
* При всички думи със син цвят се отваря нова страница.

《"Всички УЧИТЕЛИ са ФОРМА на ИЗРАЗЯВАНЕ на великия и единствен УЧИТЕЛ - на ⚪ ХРИСТОС".》(ОМРААМ Микаел Айванов)

1. Всемировият Учител ⚪ Петър ДЪНОВ (Беинса ДУНО) - (1864 – 1944)

Всемировият Учител ⚪ Петър ДЪНОВ (Беинса ДУНО) – (1864 – 1944) – произношение👂➡️

 Петър Константинов Дънов, наричан от последователите си „Учителя“ или Беинсá Дунó, е български 🇧🇬 философ, основател на религиозно-философско учение,[1] наричано Всемирно бяло братство и което се самоопределя като езотерично християнство и окултизъм.
Роден е преди около 150 г в България 🇧🇬 на
11 юли (29 юни
 стар стил) 1864 година във варненското село Хадърча (днес с. Николаевка), тогава в Османската империя. Починал
27 декември 1944 г. (80 г.) София, Царство България

《“Аз проповядвам едно учение за развитието на душата, ума и сърцето. То е учение, което носи спокойствие на сърцето, носи светлина на ума, обнова на душата и сила на Духа”》 (Учителят П. Дънов).

Елеазар Хараш:
1-вият старец УЧИТЕЛЯ – Петър ДЪНОВ (Беинса ДУНО)
24-те Старци 

* Източник и за повече информация може да се четете, засега само на български 🇧🇬 език, в посочените от мен в горният текст линкове и тук:
https://eleazarharash.com/
https://blagosloveni.bg/
https://portal12.bg/beinsa-duno.tag1024

* Източник и за повече информация четете в:
УИКИПЕДИЯ:
На български 🇧🇬 език.
На немски 🇩🇪 език.

* При всички думи със син цвят се отваря нова страница.

2. Учителя ⚪ ОМРААМ Микаел Айванов - (1900 – 1986)

Учителя ⚪ ОМРААМ Микаел Айванов – (1900 – 1986).

Михаил Димитров Иванов
, приема по-късно в Индия името Омраам Микаел Айванхов или Айванов (на френскиOmraam Mikhaël Aïvanhov), е български 🇧🇬и френски езотерик и философ, смятан от последователите си за духовен учител. Учението на Иванов е силно повлияно от Петър Дънов и следва рамката на езотеричното християнство. Книгите 📖 му са преведени на повече от двадесет езика.
Роден е на
31 януари 1900 година в битолското село Сърбци, тогава в пределите на Османската империя. След Балканските войни семейството му се преселва във Варна (България 🇧🇬), където по-късно 17-годишният Иванов се запознава с Петър Дънов. По-късно отива в София и е сред неговите ученици.
През 1937 г. заминава за Франция. Там е пратен от Петър ДЪНОВ (Беинса ДУНО) да разпространи по света Учението на Всемирното Бяло Братство. То е основано в България 🇧🇬 от Учителя Петър ДЪНОВ (Беинса ДУНО).
През 1953 г., в околностите на Фрежус, ОМРААМ Микаел Айванхов създава център на Всемирното бяло братство, „Бонфен“, който продължава да функционира и след неговата смърт.
Починал
25 декември 1986 г. (86 г.) Фрежус, Франция

* Източник и за повече информация четете в:
УИКИПЕДИЯ:
На български 🇧🇬 език.
На немски 🇩🇪 език.

https://portal12.bg/ –> ОМРААМ Микаел Айванхов = Учителя Васища = „Кулапáти”, „Изначален Учител–> Из лекция на Елеазар Хараш (На български език.)
УИКИПЕДИЯ:
На български 🇧🇬 език.
На немски 🇩🇪 език.

https://portal12.bg/Brat-Mihail-Omraam.tag8723 (На български език.)

* При всички думи със син цвят се отваря нова страница.

3. ⚪ ХРИСТОС и Христовото съзнание,...

⚪ ХРИСТОС и Христовото съзнание,…

《“Всички УЧИТЕЛИ са ФОРМА на ИЗРАЗЯВАНЕ на великия и единствен УЧИТЕЛ – на ХРИСТОС“.》 (ОМРААМ Микаел Айванов)

Елеазар Хараш:
25-тият старец ХРИСТОС
Христос е тук – действа, работи. 
Христос се ПОДГОТВЯ за 25-тият Старец.
След много тежки събития ще дойде този момент и той ще стане Старец.
24-те Старци 

* Източник и за повече информация може да се четете, засега само на български 🇧🇬 език, в посочените от мен в горният текст линкове и тук:
https://eleazarharash.com/
https://blagosloveni.bg/

* Източник и за повече информация четете в:
УИКИПЕДИЯ:
На български 🇧🇬 език.
На немски 🇩🇪 език.

* При всички думи със син цвят се отваря нова страница. 

4. ⚪ 24-те СТАРЦИ

⚪ 24-те СТАРЦИ

Елеазар Хараш:
Първи за 24-те Старци загатва ЙОАН в своето ОТКРОВЕНИЕ [4:2-11]
Днес Словото на Старците слиза по Милостта на Прадревения чрез ЕЛЕАЗАР Хараш.
1-вият старец УЧИТЕЛЯ – Петър ДЪНОВ (Беинса ДУНО)
25-тият старец ХРИСТОС
Христос е тук – действа, работи. Христос се ПОДГОТВЯ за 25-тият Старец. След много тежки събития ще дойде този момент и той ще стане Старец.

* Източник и за повече информация може да се четете, засега само на български 🇧🇬 език, в посочените от мен в горният текст линкове и тук:
https://eleazarharash.com/

https://blagosloveni.bg/

* При всички думи със син цвят се отваря нова страница.

5. ⚪ ЕЛЕАЗАР Хараш - (1954)

⚪ ЕЛЕАЗАР Хараш – (1954)

Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна (България 🇧🇬) на
29-и януари 1954-а година. 
Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през
1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986). 🎥
Елеазар Хараш започва да издава редица книги 📖, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.
《„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център.“》(Елеазар Хараш)

* Източник и за повече информация може да се четете, засега само на български 🇧🇬 език, в посочените от мен в горният текст линкове и тук:
https://eleazarharash.com/
https://blagosloveni.bg/
https://portal12.bg/Eleazar-Harash.tag6207

https://portal12.bg/beinsa-duno.tag1024
https://portal12.bg/Brat-Mihail-Omraam.tag8723

* При всички думи със син цвят се отваря нова страница.

6. ⚪ БОГОМИЛИТЕ и ⚪ поп Богомил

⚪ БОГОМИЛИТЕ, Богомилството и поп Богомил

⚪ Поп Богомил е български 🇧🇬  духовен учител, считан за създател на богомилството, живял
през Х век, по времето на цар Петър I 
(927 – 969)
Богомилите наричали себе си просто християни, а хората ги определяли като добри хора и добри християни, заради скромния им начин на живот, простотата, с която се обличали, и мисионерския им жар, които ярко се отличавали от помпозността и претенциозността на папския двор и висшия католически клир, и разпуснатостта и невежеството на провинциалното католическо свещенство.
В старите доктрини преди 1898 г. се твърди, че богомилите са предшественици на Реформацията, борещи се за религиозна свобода, свещенодейно равноправие на половете ♂️ ♀️, реформация на феодалния ред и прочее.[11]
Богомилите имали по-друго отношение към жената ♀️ в сравнение с православното християнство. Те отделяли еднакво място на мъжа ♂️ и жената ♀️, допускало се и жени ♀️ да бъдат съвършени, да стават учители и проповедници.
Съвременните учени характеризират богомилството като народно движение, възникнало в лоното на българската 🇧🇬 църква
през Х век и бързо разпространено в българските 🇧🇬 земи – МизияТракия и Македония, в бурните времена предшестващи византийското нашествие.[3]
Разпространено първоначално в Тракия и Македония, богомилското движение създава там първите си църкви. Като един от центровете на богомилското движение се оформя село Добърско в Рила.[4] Въпреки преследванията, на които е била подлагана богомилската ерес, особено по времето на византийското господство, това религиозно учение просъществува в България 🇧🇬 чак
до XV век
Названието на богомилите идва от името на поп Богомил (български 🇧🇬 свещеник), но широко разпространение придобиват и названията на богомилите торбеши, както и бабуни – от предполагаемото място, където живял и проповядвал учението си поп Богомил – планината Бабуна.
През XI в. се появяват първите новини за присъствието им, а през XII в. сведенията за тях заливат цяла Европа🇪🇺, назовавайки ги с различни имена: бугри (българи) 🇧🇬, бабуни (в Босна),  катари (албигойци), манихеи, павликяни, патарени, албигойци и т.н. 

* Източник и за повече информация четете в:
УИКИПЕДИЯ:
На български 🇧🇬 език.

* При всички думи със син цвят се отваря нова страница.

С любов за вас
Валя
ValyaA Photography (ValyaA)

☆ Аз ФОТОГРАФИРАМ 📷, 🎥 енергийни места, усещам енергията на природата и се свързвам с нея.
Енергията на природата, моята любов 💗 и благодарност изпълват всяка снимка.
☆ В моя БЛОГ ✏ пиша за дишане и други упражнения, практики, медитации,… от духовни учители.

✏ Блог. Други публикации:

Table of Contents

Местоположение📍на използваните в публикацията най-горе в началото мой 📷 снимки:

1. 📷  7-те Рилски Езера. Изгрев ☀️ 2017. 
~ 2100-2500 м. н. в.
📍 Изглед от Отовишки рид ~2670 м. н. в.

2. 📷  Рилският манастир, ЮНЕСКО.
📍 ~1150 м. н. в.

3. 📷  7-те Рилски Езера. Изгрев ☀️ 2016.
~ 2100-2500 м. н. в.
📍 Изглед от Отовишки рид ~2670 м. н. в.

Всемировият Учител ⚪ Петър ДЪНОВ (Беинса ДУНО) - (1864 – 1944) - снимки и произношение на името му: 👂➡️

Коментари:

This Post Has 2 Comments

 1. Анонимен

  🙏🏼🙌 прикрасно

  1. ValyaA

   Благодаря! 💗
   И нека бъде ВИДЕЛИНА ⚪

Вашият коментар