🌐 Немски Български

СНИМКИТЕ - ползване, съзерцаване, медитиране,... МЕДИТАЦИИ със снимки, цветове, (енергийни) места,...

Какво усещаш, какво отключват снимките в теб?

Възможна работа, свързване, медитация със снимките, цветовете, (енергийните) места,…

Снимките биха могли да се използват като
човек се вглъби в себе си, докато ги наблюдава и съзерцава.

Например докато прави (кратка) почивка по време на ежедневната си работа.
Така човек може да се презареди с енергия, успокоение, сила и вдъхновение.
Изпълнен, зареден с това от което му е нужно,
човек извършва със спокойствие и сигурност в себе си
предстоящата му задача, проект, среща,…
Защото само с тих и спокоен ум човек може
да вземе правилното решение и да извърши предстоящата му работа…

Снимките биха могли да се използват при различни медитации.
Човек бих могъл да се свързва
с мястото, с цветовете, с определената емоция
пресъздаваща снимката в личното съзнание на всеки.

Снимките са правени на спецялни места за мен.
Повечето от тях са енергийни места.

Цветовете, който аз съм ползвала
предизвикват определени чувства и емоции.

Всяка снимка предизвиква определена емоция,
индивидуална и лична за този, който я наблюдава.
Едни снимки дават сила и енергия,
други спокойствие и вглъбяване в себе си,…
В ЗАВИСИМОСТ от личното възприятие и мирогледа
на наблюдаващият снимката,
всяка снимка дава това от което има нужда
конкретният човек в определеният момент.

Всички снимки са заредени с определена енергия, емоция, послание,…
Върприемането и използването на енергията, посланието, в снимката ЗАВИСИ 
от този, който е пред нея и от състоянието му докато той я съзерцава.
От желанието и възможността на човек да се възползва или не от даровете на природата.

Даровете на природата, който аз съм благословена
да заснемам и пресъздавам чрез обектива на камерата си.
Моето дълбокото преклонение, любов и благодарност
към красотите на нашата природа и към Създателят им изпълват всяка моя снимка.

Докато наблюдава снимката ми,
всеки човек се пренася чрез въображението си на определеното от него самият място.
Така би могъл да се свърже
с конкретното (енергийно) място, с цвета от снимката, с емоцията,
която снимката предизвиква в съответният наблюдател в конкретният момент.

Вярвам, че човек чрез природата
може по-лесно да се свърже със себе си и със собствената си сила.
Сила скрита в дълбините на душата на всеки човек.
Сила, която всеки може да използва
за свое добро и за доброто на всички останали.
Само когато човек осъзнава и е едно с цялото, той може да бъде
силен и полезен за себе си и за околните!
Бъди себе си!
Открий силата си!
Бъди!

Какво усещаш, какво отключват снимките в теб?

С любов
Валя
ValyaA Photography

✏ Блог. Други публикации:

Table of Contents

Коментари:

Вашият коментар